Title Image
Lokacije

PREDŠOLSKI PROGRAM

Vrtec Galjevica, Galjevica 35 (ob OŠ)

Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70

Vrtec Jarše (enota Kekec), Ul. Hermana Potočnika 15

Vrtec Škofljica (enota Bisernik Lavrica), Kamnikarjeva 8

Vrtec Mladi rod (enota Vetrnica), Črtomirova ulica 14

Vrtec Zelena Jama, Zvezna 24

Vrtec Zelena Jama, Zakotnikova 3

Predšolske deklice, mešana skupina na OŠ Danile Kumar (dostop s parkiriščem iz Kalingerjeve ulice) OŠ Danile Kumar 17.15 - 18.45

ŠOLSKI PROGRAM

OŠ Jože Moškrič 1. - 5. razred, Jarška cesta 34

OŠ Nove Jarše 1.-3. razred, Clevelandska ul. 11

OŠ Ig 1.-4. razred, Troštova ulica 24

OŠ Trnovo 1. - 4. razred, Karunova ulica 14a

OŠ Škofljica 1. - 4. razred, Klanec 5

OŠ Višnja Gora 1. - 4. razred, Cesta na Polževo 26

OŠ Polje 1. - 2. razred, Zadobrovška cesta 1

OŠ Polje 3. - 4. razred, Polje 358

Evropska šola Ljubljana, Aškerčeva 1

TEKMOVALNI PROGRAM

Parkirišče na Kalingerijevi ulici.

Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29